0
Alleen A-merken
Snelle levering
Vakkundige installatie
Persoonlijk advies
EV-Expert
Nieuws
Geplaatst op

Amerikaans onderzoek bevestigt nogmaals dat CO2-uitstoot van elektrische auto’s daadwerkelijk lager is

Ook als men rekening houdt met álle mogelijke factoren hebben elektrische auto’s gedurende hun levenscyclus een lagere CO2-uitstoot.

Nieuw onderzoek van ICTT bevestigt voordelen elektrische auto’s

Volgens de tegenstanders van elektrische auto’s is het volstrekt zinloos om over te schakelen op elektrisch rijden. Die tegenstanders zijn zelfs van mening dat als elektrische auto’s veel efficiënter zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor er nog steeds meer CO2 wordt veroorzaakt door de productie en recycling. Onderzoeken van onder andere de Europese denktank Transport & Environment (T&E) wijzen uit dat dit niet waar is. Als alle relevante factoren worden meegerekend, zijn elektrische auto’s ‘groener’ dan auto’s met een verbrandingsmotor. Zelfs als ze altijd met ‘grijze’ stroom worden opgeladen. Er is nu een nieuw onderzoek, ditmaal van een Amerikaanse organisatie, die hetzelfde uitwijst.

Elektrische auto stoot écht minder CO2 uit

Uit het white paper van onderzoeker Georg Bieker blijkt dat een middelgrote elektrische auto tijdens zijn hele levensduur nu al een 60 tot 68 procent lagere CO2-uitstoot heeft dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. En dat verschil wordt de komende jaren alleen maar groter. Onze stroommix wordt immers ‘groener’. Ook komen er nieuwe accutechnologieën met ‘groenere’ grondstoffen beschikbaar. De recycling van de accu’s komt op gang. Verder worden de elektrische auto’s zelf steeds efficiënter. Bovendien worden ze steeds vaker klimaatneutraal geproduceerd.

Deze bevindingen zijn gepubliceerd door Georg Bieker van de International Council on Clean Transportation (ICTT). Bieker vergelijkt in zijn behoorlijk uitgebreide studie de CO2-uitstoot tijdens de levensduur, zowel vandaag als in 2030, van middelgrote voertuigen in Europa, de VS, China en India. Hierbij kijkt hij naar een groot aantal aandrijflijnen, waaronder auto’s met benzine- en dieselmotoren (ICE’s), hybride EV’s (HEV’s), plug-in hybride EV’s (PHEV’s), batterij EV’s (BEV’s) en brandstofcel EV’s (FCEV’s).

Factoren

Net als de studie van T&E wordt ook in het onderzoek van het ICTT gekeken naar álle factoren. Dus niet alleen de CO2-uitstoot tijdens het gebruik, maar ook tijdens de productie én de recycling. Daarnaast kijkt men in de studie van de ICTT dus ook nog eens naar een groot scala van brandstoffen een aandrijfvormen. En men houdt ook steeds rekening met de CO2-emissies die het gevolg zijn van de verschillende brandstoffen (fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof en e-brandstoffen), alsook met de emissies die het gevolg zijn van de fabricage en vervolgens de recycling of afvoer van de voertuigen en hun verschillende onderdelen.

Verder heeft Bieker ook rekening gehouden met het werkelijke brandstof- of energieverbruik. Dat is iets waar je naar verluidt vooral bij PHEV’s rekening mee moet houden. Ten slotte houdt de studie ook rekening met het feit dat de energieproductie in de loop der jaren ‘groener’ zou moeten worden ten gevolge van de klimaatdoelstellingen van de overheid.

elektrische auto onderzoek minder CO2 uitstoot bewijs

Uitstoot tot 69% lager

Volgens de studie zijn de CO2-emissies gedurende de levenscyclus van een BEV die vandaag in Europa rondrijdt 66-69 procent lager dan die van een vergelijkbare auto met benzinemotor. In de VS is dat 60-68 procent minder gedurende de levensduur. In China en India is het verschil minder groot. Maar ook daar is een BEV nog steeds schoner dan een ICE. In China is de uitstoot van een BEV 37-45 procent lager, in India laat 19-34 procent. De studie houdt zelfs rekening met steeds efficiëntere motortechnologieën en brandstofproductie.

Verschil wordt alleen maar groter

Ervan uitgaande dat de vier regio’s zich houden aan de officieel aangekondigde klimaatdoelstellingen, zal het verschil tussen ICE’s en BEV’s in 2030 nog groter zijn. In Europa zal de kloof naar verwachting 74-77 procent bedragen; in de VS 62-76 procent; in China 48-64 procent; en in India 30-56 procent.

Bieker schrijft dat de grote spreiding te wijten is aan grote onzekerheid over de ontwikkelingen van de toekomstige elektriciteitsmix in elke regio.

Waterstof goed alternatief

Ook is er goed nieuws voor mensen die denken dat ‘waterstof’ de toekomst is. FCEV’s zorgen momenteel voor slechts 26-40 procent minder koolstofuitstoot dan een vergelijkbare benzineauto. Maar als waterstof wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie, dan zou dat verschil stijgen tot 76-80 procent. Nog meer dus dan bij een BEV.

ICE’s hebben gewoon geen toekomst

Volgens Bieker’s analyse is er geen toekomst is voor voertuigen met een verbrandingsmotor als we de CO2-uitstoot echt willen verminderen. HEV’s verminderen de levenscyclusemissies slechts met ongeveer 20 procent, en PHEV’s zijn in Europa een beetje beter (25-27 procent minder CO2 dan benzinemotor), en in China zelfs een beetje slechter (6-12 procent lagere uitstoot dan benzine). In de VS voldoen PHEV’s een stuk beter (42-46 procent minder uitstoot dan benzine). Vergeleken met BEV’s zal een PHEV in alle drie de regio’s (India heeft blijkbaar bijna geen PHEV’s) gedurende zijn levenscyclus een veel hogere uitstoot hebben. BEV’s hebben ten opzichte van HEV’s en PHEV’s het voordeel dat de uitstoot nog lager wordt naarmate de stroommix groener wordt.

Biofuels bieden ook geen soelaas

Ook de introductie van biobrandstoffen zal niet bijdragen aan het bestaansrecht van de verbrandingsmotor. Volgens Bieker zal “de registratie van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotoren in de periode 2030-2035 geleidelijk moet worden stopgezet” als we de doelstellingen van het akkoord van Parijs willen halen.

Reacties

Geen producten in uw winkelmand.