0
Alleen A-merken
Snelle levering
Vakkundige installatie
Persoonlijk advies
EV-Expert
Nieuws
Geplaatst op

Forse groei aantal elektrische voertuigen

Wereldwijd steeg het aantal elektrische voertuigen vorig jaar met maar liefst 41%.

Global Electric Vehicle Outlook 2021 laat grote stijging elektrische voertuigen zien

Het Internationale Energieagentschap (IEA) houdt onder anderen de ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen bij. Ook publiceert het IEA jaarlijks de Global Electric Vehicle Outlook. De nieuwste (2021) editie daarvan is zojuist verschenen. Hierin meldt het IEA dat het aantal geregistreerde elektrische voertuigenauto’s vorig jaar met maar liefst 41 procent is gestegen. Een opmerkelijke stijging. Vanwege de coronapandemie was er vorig jaar namelijk een fikse daling van 16 procent in de wereldwijde auto autoverkoop.

Volgens de Global Electric Vehicle Outlook 2021 werden er vorig jaar zo’n 3 miljoen nieuwe elektrische voertuigen geregistreerd. Hiermee behaalden de elektrische voertuigen een marktaandeel van 4,6%. Het IEA schat dat er eind 2020 wereldwijd 10 miljoen elektrische auto’s op de weg waren. Bovendien was het voor het eerst dat de meeste elektrische voertuigen in Europa werden verkocht. Voorheen was China de grootste markt voor elektrische voertuigen.

IEA Global Electric Vehicle Outlook 2021

Europa en China trekken de kar

Hoewel de groei van de EV-verkoop in sommige landen even stagneert, ziet het IEA dat de stijging onverminderd doorzet. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de wereldwijde verkoop met ongeveer 140% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Hierbij trekken Europa en China wederom de kar. Op deze markten registreerde men respectievelijk ongeveer 450.000 en 500.000 nieuwe elektrische voertuigen. De verkopen in de Verenigde Staten stegen nog meer. Hier was zelfs sprake van een verdubbeling. Maar het totale aantal elektrische voertuigen is daar nog heel gering zodat die verdubbeling geen grote invloed op de wereldwijde markt heeft.

Verschillende redenen voor stijging

Volgens het IEA zijn er verschillende redenen zijn voor de stijging van de EV-verkoop. Ten eerste heeft de regelgeving, waaronder de strengere CO2-emissienormen, een behoorlijk grote invloed. Ook de stimuleringsregelingen die in diverse landen werden geïnitieerd hebben een positieve invloed op de EV-verkoop.

Verder worden elektrische voertuigen – mede dankzij de dalende prijzen van de accu’s – steeds goedkoper en is het aanbod ook steeds aantrekkelijker. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer betaalbare elektrische voertuigen. De autofabrikanten boden vorig jaar maar liefst 40 procent meer elektrische modellen, het totale aantal bedroeg 370. Ook de alsmaar stijgende actieradius van elektrische auto’s maakt elektrisch rijden steeds aantrekkelijker.

Het IEA verwacht dat het aanbod steeds breder, diverser en aantrekkelijker wordt. Volgens de Global Electric Vehicle Outlook 2021 kondigden 18 van de 20 grootste autofabrikanten aan om meer elektrische modellen op de markt te brengen en de productie daarvan ook snel op te voeren.

Global Electric Vehicle Outlook 2021

Groei zet door

Vanwege bovengenoemde redenen verwacht het IEA dat de groei dit decennium nog wel even doorzet. Daardoor zullen er in 2030 waarschijnlijk zo’n 125 miljoen elektrische voertuigen zijn, waarbij de twee- en driewielers niet zijn meegeteld. Dat komt overeen met ongeveer 7 procent van het wereldwijde voertuigenpark.

Niet voldoende voor klimaatdoelen

Dat aantal is volgens het rapport voldoende om de uitstoot van broeikasgassen met meer dan een derde teverminderen. Dat is dus niet voldoende om de door de meeste landen gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor zouden de regeringen hun inspanningen om de klimaatdoelstellingen te bereiken, aanzienlijk moeten versnellen. Als zij dat zouden doen volgens het door het IEA opgestelde ‘scenario voor duurzame ontwikkeling’ bedraagt het aandeel elektrische voertuigen in 2030 ongeveer 230 miljoen. Met dat aantal zal het wereldwijde elektrische wagenpark de CO2-uitstoot met twee derde kunnen verminderen, aldus het IEA.

Reacties

Geen producten in uw winkelmand.