Alleen A-merken
Snelle levering
Vakkundige installatie
Persoonlijk advies
EV-Expert
Nieuws
Geplaatst op

Vervalt de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s nu wel of niet?

Zou u nog een elektrische auto kopen, als de verkoper in de showroom zegt dat de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting in 2026 verleden tijd is? Komt er inderdaad een einde aan deze vrijstelling?

Onrust om afschaffen vrijstelling motorrijtuigenbelasting

Stelt u zich eens voor: u staat in de showroom van de dealer en u bent van plan om een nieuwe volledig elektrische auto te kopen. Die is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar vanwege de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en de lagere verbruikskosten ook goed voor uw portemonnee. Maar de verkoper zegt dat het voordelige tarief voor de motorrijtuigenbelasting in 2026 verleden tijd is. Zult u die auto dan nog kopen, of kiest u toch maar weer voor een benzine- of dieselauto?

Motorrijtuigenbelasting

De motorrijtuigenbelasting, kortweg mrb maar ook wel wegenbelasting genoemd, is een belasting die u betaalt voor het bezit en/of gebruik van een motorvoertuig. In Nederland wordt deze mrb berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het gewicht van de auto, de soort brandstof, en de provincie waar de auto geregistreerd staat.

Momenteel zijn volledig elektrische auto’s nog geheel vrijgesteld van mrb. Dit betekent dat u als EV-rijder geen wegenbelasting hoeft te betalen. De regering heeft dit ooit besloten om de aankoop van schone, elektrische auto’s te stimuleren. Benzineauto’s en dieselauto’s zijn wél onderworpen aan mrb, de tarieven hiervoor lopen flink uiteen, afhankelijk van de auto, het gewicht, de emissies en provincie.

Volgens de laatste plannen van het kabinet lijkt het er helaas op dat de huidige mrb-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt afgebouwd, en over een paar jaar zelfs helemaal verdwijnt. Helaas zijn de precieze plannen van het kabinet voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Dat is niet alleen vervelend voor de EV-rijders, die niet weten waar ze straks aan toe zijn. Het geeft ook veel onduidelijkheid voor mensen die overwegen een elektrisch auto te kopen. Die staan immers voor een flinke investering en willen ook graag weten waar ze aan toe zijn

Kritiek op afschaffen vrijstelling

EV-eigenaars genoten dus al sinds de opkomst van elektrische auto’s van dit aantrekkelijke belastingvoordeel. Maar in 2026 zullen alle rijders gaan meebetalen, zo leek men besloten te hebben. Dit besluit zorgde voor een storm aan kritiek vanuit consumenten-, milieu- en brancheorganisaties. Dit omdat de hoogte van de mrb van grote invloed is op de keuze die mensen maken voor een elektrische auto, of een auto met een verbrandingsmotor. Het afschaffen van de vrijstelling op de mrb kan de transitie naar elektrisch rijden daadwerkelijk vertragen en het realiseren van de klimaatdoelstellingen (nog verder) in gevaar brengen.

vrijstelling motorrijtuigenbelasting elektrische auto’s

Blijft dat voordeel toch (deels) behouden?

Onlangs berichtte RTL Nieuws dat het kabinet toch weer overweegt om elektrische rijders tegemoet te komen, zonder daarbij ook maar in de buurt te komen van concrete plannen. Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld een volledige afbouw van de vrijstelling in een aantal jaren, of een korting van bijvoorbeeld op het normale mrb-tarief. Een andere mogelijkheid is om het gewicht van het accupakket (deels) niet mee te laten wegen bij de berekening van de mrb. Dat scheelt natuurlijk behoorlijk wat, een groot deel van het gewicht van een elektrische auto wordt immers door de accu gevormd.

Onduidelijkheid alom

Hoe het ook zij, zolang er geen concrete mededelingen zijn door het kabinet heerst er onduidelijkheid. En die onduidelijkheid zorgt voor onrust onder EV-rijders. En die onrust kan toch wel van invloed zijn op de beslissing of ze daadwerkelijk een elektrische auto kopen. De meeste mensen kunnen in ieder geval wel iets verder vooruit denken dan alleen het huidige of het komende jaar, zeker als het om een heleboel geld gaat. En dan is het afwachten hoe het met die motorrijtuigenbelasting nu precies gaat, natuurlijk een hele onzekerheid, zeker als men de aanschaf van een auto van tienduizenden euro’s overweegt. En wie nu daadwerkelijk voor de keus staat, zou dan wel weer eens voor de ‘good old’ auto met benzine- of dieselmotor kunnen kiezen, in plaats van voor een schone, emissievrije elektrische auto.

Voorjaarsnota moet duidelijkheid brengen

Het ziet ernaar uit dat we in de voorjaarsnota zullen zien hoe het verdergaat met de plannen rondom het mrb-tarief voor elektrische auto’s. In die nota presenteert het kabinet namelijk de concrete plannen voor de komende tijd. Maar laten we trouwens niet vergeten dat het kabinet demissionair is. En dat betekent dat een volgend kabinet weer heel andere dingen kan besluiten. En als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die nu een regering proberen te vormen, dan zien we dat de een pleit voor het behoud van een voordeel, terwijl de ander vindt dat een elektrische auto gewoon dezelfde mrb moet betalen als een benzine- of dieselauto.

Eigenlijk is één ding wel duidelijk: er is voorlopig geen enkele duidelijkheid. Heeft u plannen voor de aanschaf van een elektrische auto? Ten eerste zou u kunnen wachten tot er meer bekend is. De voorjaarsnota wordt volgende maand ingediend. Overweegt u sowieso heel goed welke voordelen u in de eerste jaren zult hebben, maar ook tegen welke extra lasten u wellicht in latere jaren aanloopt.

En als u nog niet precies weet wat u wilt, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat zo snel dat er in de loop van een paar jaar heel wat verbeterd zal zijn, en natuurlijk ook steeds interessantere tweedehands elektrische auto’s op de markt komen. Bovendien worden de fossiele brandstoffen sowieso steeds duurder, wat ook pleit voor de aanschaf van een elektrische auto. En daar is ons klimaat uiteraard ook mee gebaat, en daar gaat het uiteindelijk om.

Reacties

No products in the cart.